Stavební práce

Vyberte si z našeho portfólia prací a kontaktujte nás.
Těšíme se na spolupráci.

Instalace zateplovacího systému

Neustále zvyšování cen energií nutí majitele domů zamýšlet se nad možnými variantami snižování nákladů na spotřebu energie. Zateplení fasády nepřinese jen snížení nákladů na vytápění, ale i zlepšení tepelné pohody v objektu, zvýšení zvukové neprůzvučnosti a Váš dům dostane také novou fasádu.
U standardního rodinného nezatepleného domu 15% všech tepelných ztrát připadá na střechu, 45% na okna (z toho 20% větrání), 10% na podlahu a 30% na fasádu. U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá – bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.


Zateplení fasády domu

Zateplení fasády přinese snížení nákladů na vytápění, ale i zlepšení tepelné pohody.


Typy zateplení fasády

Fasáda bez tepelné izolace

Na fasádě bez tepelné izolace dochází k velikým tepelným ztrátám, kde se bod mrazu nachází ve středu zdiva. Promrzání zdiva má nevhodné účinky na jeho životnost a tím i životnost celé stavby.

S vnější tepelnou izolací

Tepelná izolace zabraňuje úniku tepla a především průniku chladu do zdiva. Bod mrazu se v tomto případě nachází v tepelně-izolačním prvku a nedochází tak k promrzání. Naopak je zdivo prohřáté a zabraňuje tak i vznikání plísní a jiných nevhodných aktivit.

S vnitřní tepelnou izolací

Tepelná izolace zabraňuje sice průniku chladu do vnitřní části budovy ale nezamezuje promrzání zdiva. Izolace zabraňuje úniku tepla zevnitř, což má za následek rychlý nárůst teploty uvnitř místnosti, ale také rychlý pokles. Mezi izolantem a zdí se sráží páry a dochází ke vzniku plísní.

Výhody zateplovacího systému

Zateplení objektu poskytuje mnoho výhod

  • zateplovacím systémem se sníží výdaje na vytápění objektu – dojde ke snížení spotřeby energie potřebné na vytápění
  • zateplovací systémy umožní zvýšení kvality využití objektu
  • přínosy ze zateplení mají trvalý, dlouhodobý charakter
  • zateplovacím systémem se odstraní kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, zamezí se tak růstu plísní
  • sníží se riziko poruch povrchových úprav konstrukcí zamezením dilatací
  • sníží se nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale také přehřívání budovy v letním období
  • odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí
  • zateplovací systémy chrání původní povrch před agresivitou ovzduší např. zamezení koroze výstuže, karbonace betonu…
  • zateplení objektu se sekundárně odráží ve zlepšení životního prostředí díky snížení spotřeby paliv

Materiály pro zateplovací systém

MultiTherm NEO

Šedý polystyrén MultiTherm NEO – zateplení budoucnosti. Tento izolant je vyroben ze suroviny NEOPOR® za použití nanotechnologie a je patentován firmou BASF SE. Jedná se o garantovaný zateplovací systém, kde izolant – tzv. šedý polystyren zajišťuje takové tepelně izolační vlastnosti, díky kterým můžeme použít o 20 % menší tloušťku izolačních desek, než u běžných izolantů.

Tepelná vodivost a tepelný odpor

λ = tepelná vodivost: určuje vztah materiálu k teplu – zda vede či nevede teplo (čím nižší hodnota tím lepší tepelně izolační vlastnosti)

R = tepelný odpor: schopnost materiálu zadržet teplo, je závislý na tloušťce materiálu a tepelné vodivosti.

Pěnový polystyren

Kontaktní zateplovací systém s pěnovým polystyrenem je v současnosti nejpoužívanější. Desky se lepí pomocí tmele přímo na obvodovou stěnu a kotví se plastovými talířovými hmoždinkami. Následuje souvrství vyrovnávacího tmele, sklotextilní síťoviny, penetrace a finální omítky. Jelikož polystyren sám o sobě má velký difúzní odpor, hodí se na stávající konstrukce s vyšším difúzním odporem (třeba beton). Na cihelné zdi doporučujeme polystyrenové desky s 5mm otvory, kudy se odvádí vodní pára. Polystyrenové desky se s ohledem na požární hlediska smí používat jen do výšky 9m. Od 9m výš je nutné použít polystyren PSB nebo minerální desky.

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný poystyren je určen pro ploché střechy, zelené střechy, podlahy, vnější střechy, vnější stěny (sokl) pro styk se zeminou a spodní stavby. Díky výborné izolační schopnosti mohou být desky z extrudovaného polystyrenu tenčí, a proto se hodí všude tam, kde je málo místa, především k dotváření detailů.

Minerální desky – vata

Kontaktní zateplovací systém s minerálními deskami je opět složen z tuhých desek s kolmými nebo podélnými vlákny, které jsou lepeny na obvodovou zeď a kotveny plastovými hmoždinkami. Následuje vrstva lepidla, armovací výztuže a omítka. Desky se pro svoji prodyšnost a zvukovou izolaci dají použít na všechny typy zděných a betonových konstrukcí. Desky jsou nehořlavé a tak nemají žádné požární omezení.


Zateplení a úpravy soklu domu

Zateplení soklu eliminuje jeden z největších tepelných mostů stavby.


Oblast soklu a přechod na spodní stavbu patří mezi nejvíce rozšířené tepelné mosty. Shodné případy jsou časté například i v Německu, kde se hlavně v jeho východní části velmi intenzivně zateplovalo, nicméně na sokly se „nějak” pozapomnělo. Nyní se sokly u tisíců staveb dodatečně opatřují tepelnou izolací, aby se zamezilo zbytečným únikům tepla a dalším souvisejícím problémům. Špatné řešení izolace soklu není bohužel hříchem staveb jen v minulých desetiletích, ale i současný reálný stav. Pro tepelnou izolaci soklu a podzemní část budovy je nutné, aby tepelná izolace soklu byla zapuštěna minimálně 1,00 m pod upravený terén a byla z nenasákavého, tepelně-izolačního materiálu.

Materiály pro zateplovací systém soklu

Polystyren

Mezi tepelnými izolanty splňují náročné požadavky jsou pouze polystyrenové izolanty. Jedná se o izolanty XPS (extrudovaný polystyren), nebo EPS desky PERIMETR, které byly pro spodní stavbu vyvinuty. Již sám název PERIMETR je toho dokladem – můžeme jej například také přeložit jako „plošný obvod” – míněno plošný obvod spodní stavby.

Extrudovaný polystyrén

Extrudovaný poystyren je určen pro ploché střechy, zelené střechy, podlahy, vnější střechy, vnější stěny (sokl) pro styk se zeminou a spodní stavby. Díky výborné izolační schopnosti mohou být desky z extrudovaného polystyrenu tenčí, a proto se hodí všude tam, kde je málo místa, především k dotváření detailů.

PERIMETR desky

Izolační desky Perimetr se používají zejména pro tepelné izolace konstrukcí budov, které se dotýkají země (obvodová izolace), nejčastěji pro tepelné izolace suterénních konstrukcí (stěn, základových desek, apod.). Desky Perimetr zároveň vytvářejí účinnou ochranu hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku). Desky Perimetr a soklové desky jsou též vhodné pro vysoce zatížené konstrukce (např. průmyslové podlahy, obchodní centra, terasy…), tepelné izolace bazénů apod. Desky jsou určeny pro aplikace v propustných zeminách, v případě zasypání nepropustným materiálem je třeba zabránit dlouhodobému působení tlakové vody (nutno zajistit plošnou drenáž). Izolační desky Perimetr nejsou určeny pro izolace inverzních (obrácených) střech.

Povrchová úprava soklu

Pro obložení soklu domu používáme rozličné materiály. Z historického hlediska tradiční masivní kamenné sokly jsou však dnes často nahrazovány pouze kvalitní tepelnou izolací s povrchovou fasádní úpravou, kdy sokl bývá často nepřiznaný (není na první pohled vidět).

Marmolit

Tyto omítky jsou vyráběné na bázi akrylátových disperzí, pryskyřic. Jsou snadno zpracovatelné a lehce udržovatelné. Vhodné do míst namáhaných povětrnostními vlivy, mryzy a nárazy. Jsou propustné pro vodní páry a pružné. Dodávají se v různých odstínech.

Chcete s námi spolupracovat?

Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky nebo vypracujeme řešení Vaší zakázky.
Neváhejte nás kontaktovat!

Copyright © 2024 Výškové práce Kulhavý. Všechna práva vyhrazena.